Search
Sunday, April 18, 2021

Oppstalling

På Melsom har vi 92 permanente bokser, fordelt på 4 staller hvorav en stall er karantenestall.
Stall T leier ut stallplasser på Melsom i samarbeid med Melsom videregående skole. Vi har 92 paddocker og 2 beiter på anlegget. Beitene er forbeholdt skolehestene. Hestene har således gode luftemuligheter. I tillegg til dette har vi også skrittemaskin.

Hva inngår i oppstallingen?

Oppstalling inkluderer leie av tildelt boks, paddock samt anlegg. Det inkluderer også kraftfor (felleskjøpets havre, bygg, komplett og gull til kvelds) samt grovfôr flis (1 flisball pr. uke), Fôring av 3 måltider pr. dag. Utover dette kan du kjøpe tjenester som møkking, skrittemaskin etc. .

Oppstallingen skjer etter de til enhver tid gjeldende oppstallingsvilkår.

Oppstallingspris pr. august 2018:                    

Boks / ride husleie                                                                   kr 1.750,- moms fritt  

Fôr, pr måned. 1 flisball i uken (ca. 500 liter)                          kr  3800,-

Mva.                                                                                        kr    950,-

Totalt                                                                                      kr  6500 .- Inkl. moms

Ekstra flisballer kan kjøpes for kr 85 + mva. pr stk. Det vil bli kjørt ut flis torsdag hver uke. 

Oppstallingsavgiften og andre kostnader som oppstaller skal betale i henhold til denne avtalen, skal betales den 1. hver måned (forskuddsvis).

Oppstallingsprisen kan endres med minimum en måneds varsel.

Ved fravær i over 30 dager i samme måned, belastes kun boksleie.

 

  Priser på tilleggstjenester fra 1 des 2020. Publisert 6 oktober 2020

… Møkking hver dag                                                              kr 4000,- + mva.          pr. mnd

… Skrittemaskin 7 dager i uken (30 til 45 min.)                     kr 1250,- + mva.          pr. mnd

… Tilleggsfôr Felleskjøpet Energi                                          kr   300,- + mva.          pr. mnd

… Tilleggsfôr Felleskjøpet Ekstrem                                       kr   300,- + mva.          pr. mnd

… Tilleggsfor Felleskjøpet Oppdrett                                      kr   300,- + mva.          pr. mnd

… Tillegg grovfor                     (6 kr kg + mva.)                     kr       6,- + mva.          pr. kg

...  Dette gjelder bare hvis det er mulig å anskaffe 

… Flisball. Bestilles og kjøres til boksen                               kr     90,- + mva.          pr. stk.

... Inn og utslipp  kr     50,- + mva.          pr. dag            

 

Det er en måneds skriftlig oppsigelse på tilleggstjenester fra den 1. i hver måned.

Det er kun ansatte hos Stall T som tar hestene ut og inn av skrittemaskinen

For øvrig tilbys følgende tjenester etter nærmere avtale:

Enetime sprang/ bakkearbeide ca. 45 min.                       kr    500,-                     pr. gang

Felles sprang-/ bakketime (maks 5 elever)

Terje Olsen-Nalum/ Sigrun Sætrevik ca. 1 time                 kr    300,-                     pr. gang

Ridning av hest  (hvis eier saler opp og steller)                 kr    300,- + mva.         pr. gang

Ridning av hest, Stall T saler opp og steller etterpå          kr    450,- + mva.         pr. gang

Longering                                                                           kr    200,- + mva.         pr. gang

Ekstra møkking (bestilles med 2 dagers varsel)                kr    150,- + mva.         pr. gang

(Dette skal bestilles på mail: terje@stallt.no)

Barbering av hest (oppstallør må selv

ordne med evt. nødvendig bedøvelse)                               kr    800,- + mva.         pr. gang

Vask av dekken, sjabrakker etc.                                         kr    300,- + mva.         pr. vask

Stevnehjelp/ instruksjon                                                      kr     250,-                     pr. dag

Alle priser kan endres med minimum en måneds varsel.

 

 

 

 

 

 

Hei alle sammen!

 

Denne uken er det rideskole, (med strengt smittevern) endelig!

 

Eleven møter opp i kort tid før timen starter og får deretter som vanlig tildelt hest. Etter timen holder eleven hesten til en av instruktørene har klargjort (desinfisert utstyr) til neste. Det er dessverre ikke anledning til å oppholde seg i stall/hall etter ridetimen.

 

Minner om at INGEN som mistenker at de kan ha vært i kontakt med smitte, eller som ikke føler seg i form kommer i rideskolen.

 

Minner om:

Bruk av munnbind for elever over 12 år

Alle bruker hansker.

Når oppholder seg på bakken minst 2 meter avstand.

Kun rideskole elever i tillegg til instruktører før/under og etter øktene.

Bruk av håndsprit ved ankomst.

 

Vær så snill å hjelpe oss å informere elevene om dette.

 

Med vennlig hilsen

Sigrun Sætrevik


 

 

Med vennlig hilsen

Stall T- Terje Olsen-Nalum

Mobil 913 22 126

 

Christmas, Neujahre, Feiring, Abstrakt, Design, Tekst

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundeuttalelser

Fantastisk stevne
 - Fredriksen

Ridestevner og fasiliteter

Kontakt oss

Ride tjenester

- Teoretisk undervisning i riding

- Rideskole

- Oppstalling

-Privat undervisning sprang / bakkearbeid

Copyright CloudOffice.no Terms Of Use Privacy Statement